อัลบั้มภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรนำนักเรียนออกกำลังกาย
* อัลบั้ม *
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรนำนักเรียนออกกำลังกาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรนำนักเรียนออกกำลังกาย
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 280 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ป่วยเรื้อรัง ในเขตพื้นท
ให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ป่วยเรื้อรัง ในเขตพื้นท
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2565
ดำเนินการฝึกซ้อมออกกำลังกาย และทบทวนแผนการฝึกในการใช้อุปกรณ์
ดำเนินการฝึกซ้อมออกกำลังกาย และทบทวนแผนการฝึกในการใช้อุปกรณ์
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2565
พัฒนาและทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1
พัฒนาและทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2565
ร่วมกันเก็บกิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลต
ร่วมกันเก็บกิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลต
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2565

ร่วมกันเคารพธงชาติไทยโดยพร้อมเพียง ณ เสาธงเทศบาลตำบลหัวไทร
ร่วมกันเคารพธงชาติไทยโดยพร้อมเพียง ณ เสาธงเทศบาลตำบลหัวไทร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2565
โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำสำรอง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำสำรอง หมู่ที่ 3
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
(จำนวน 66 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2565
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณและพิจารณากรั่นกรองงบป
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณและพิจารณากรั่นกรองงบป
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
ประชุมพ่อค้าแม่ค้าหลาดริมคลองหัวไทร ประจำเดือน กรกฎาคม
ประชุมพ่อค้าแม่ค้าหลาดริมคลองหัวไทร ประจำเดือน กรกฎาคม
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
ฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 1
ฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 1
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลหัวไทรได้ร่วมกันพัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ หลาดริ
เทศบาลตำบลหัวไทรได้ร่วมกันพัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ หลาดริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ซ่อมแซม ปรับปรุง ซุ้มพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  บริเวณ สี
ซ่อมแซม ปรับปรุง ซุ้มพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 บริเวณ สี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2565
ซ่อมแซมหลังคาตลาดสด
ซ่อมแซมหลังคาตลาดสด
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2565
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบางไร่ หมู่ที่ 8
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบางไร่ หมู่ที่ 8
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2565
ร่วมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร่วมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 725 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2565
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2565