โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ เกาะกลางฝั่งตะวันออก
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ เกาะกลางฝั่งตะวันออก
โครงการป้องกันพฤกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน กศน
โครงการป้องกันพฤกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน กศน
วันฉัตรมงคล  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
วันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบางไร่ หมู่ที่ 8
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบางไร่ หมู่ที่ 8