ให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ป่วยเรื้อรัง ในเขตพื้นท
ให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ป่วยเรื้อรัง ในเขตพื้นท
ดำเนินการฝึกซ้อมออกกำลังกาย และทบทวนแผนการฝึกในการใช้อุปกรณ์
ดำเนินการฝึกซ้อมออกกำลังกาย และทบทวนแผนการฝึกในการใช้อุปกรณ์
พัฒนาและทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1
พัฒนาและทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1
ร่วมกันเก็บกิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลต
ร่วมกันเก็บกิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลต
ร่วมกันเคารพธงชาติไทยโดยพร้อมเพียง ณ เสาธงเทศบาลตำบลหัวไทร
ร่วมกันเคารพธงชาติไทยโดยพร้อมเพียง ณ เสาธงเทศบาลตำบลหัวไทร